ag8879.com环亚娱乐为您找到"

道千乘之国 敬事而信

"相关结果

道千乘之国,敬事而信,节用爱人 - 必应 网典www.bing.com/knows/道千乘之国,敬事而信...Translate this page这一句是孔子提出的治国方法。第一点“敬事而信”,就不好理解。什么于什么?朱子解释说:“者,主一无适 ...

这一句是孔子提出的治国方法。第一点“敬事而信”,就不好理解。敬什么事?信于什么?朱子解释说:“敬者,主一无适之 ...
www.bing.com/knows/道千乘之国,敬事而信...

子曰:道千乘之国敬事而信,节用爱人,使民以时_ …https://zhidao.baidu.com/question/320243906.htmlTranslate this page子曰:道千乘之国敬事而信,节用爱人,使民以时这一句是孔子提出的治国方法。 第一点“敬事而信”,就不好理解。 ...

子曰:道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时这一句是孔子提出的治国方法。 第一点“敬事而信”,就不好理解。敬 ...
zhidao.baidu.com/question/320243906.html

子曰:道千乘之国敬事而信,节用爱人,使民以时_ …https://zhidao.baidu.com/question/40509457.htmlTranslate this page子曰:道千乘之国敬事而信,节用爱人,使民以时1、。动词,治理的意思。2、千乘之国,读作shèng.古代用四匹马 ...

子曰:道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时1、道。动词,治理的意思。2、千乘之国。乘,读作shèng.古代用四匹马 ...
zhidao.baidu.com/question/40509457.html

子曰:道千乘之国敬事而信,节用爱人使民以时(1.5)_ …hanyu.iciba.com/a/20090610/29.shtmlTranslate this page子曰:“道千乘之国敬事而信,节用爱人,使民以时。” 【注释】 :一本作“导”,作动词用。这里是治理的意思。

子曰:“道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。” 【注释】 道:一本作“导”,作动词用。这里是治理的意思。
hanyu.iciba.com/a/20090610/29.shtml

子曰:道千乘之国敬事而信,节用爱人,使民以时。https://www.douban.com/group/topic/1237971Translate this page4 posts ·

子曰:道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。https://www.douban.com/group/topic/1237971Translate this page4 posts ·
www.douban.com/group/topic/1237971

1-5、子曰:道千乘之国敬事而信www.360doc.com/content/16/0317/17/9785993...Translate this page言麸子. 1-5、子曰:“道千乘之国敬事而信,节用爱人,使民以时。” 凿 ,治也。 [集解]马曰:“,谓为政教。

言麸子. 1-5、子曰:“道千乘之国:敬事而信,节用而爱人,使民以时。” 凿 道,治也。 [集解]马曰:“道,谓为之政教。
www.360doc.com/content/16/0317/17/9785993...

论语索隐|子曰:“道千乘之国敬事而信,节用爱 …www.jianshu.com/p/8aa1e0e7e809Translate this page子曰:“道千乘之国敬事而信,节用爱人,使民以时。”,皆去声。,治也。马氏云:“八百家出车一。” ...

子曰:“道千乘之国:敬事而信,节用而爱人,使民以时。”道、乘,皆去声。道,治也。马氏云:“八百家出车一乘。”千 ...
www.jianshu.com/p/8aa1e0e7e809

子曰:道千乘之国,敬事而信,节用爱人,使民以时_百度文库https://wenku.baidu.com/view/6aee86de7f1922791688e...Translate this page子曰:道千乘之国敬事而信,节用爱人,使民以时 中国,乃取中庸之国的意境,但毋庸置疑的,千乘之国甚至万乘之国都 ...

子曰:道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时 中国,乃取中庸之国的意境,但毋庸置疑的,千乘之国甚至万乘之国都 ...
wenku.baidu.com/view/6aee86de7f1922791688e...

《学》1.5子曰:“道千乘之国敬事而信,节用...https://www.douban.com/group/topic/74499514Translate this page1.5子曰:“道千乘之国敬事而信,节用爱人,使民以时。” 玉伟: 大家好。今天学习1.5子曰:“道千乘之国敬事而信 ...

1.5子曰:“道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。” 玉伟: 大家好。今天学习1.5子曰:“道千乘之国,敬事而信 ...
www.douban.com/group/topic/74499514

道千乘之国敬事而信,节用爱人,使民以时_李行儒_新浪博客blog.sina.com.cn/s/blog_546b76e50100vyde.htmlTranslate this pageAug 25, 2011 · 子曰:"道千乘之国敬事而信,节用爱人,使民以时。" 二、《论语集注》注释 。,治也。马氏云:"八百家出车 ...

Aug 25, 2011 · 子曰:"道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。" 二、《论语集注》注释 。道,治也。马氏云:"八百家出车 ...
blog.sina.com.cn/s/blog_546b76e50100vyde.html